Image

Frå dansar til instruktør

Vegen til å bli ein god dansar og instruktør startar på dansegolvet. Dans så mykje og kor ofte du kan! Dansetreninga får du i nærmiljøet ditt, i lokallag og fylkeslag; på faste øvingar, kurs, festar, festivalar med meir. Her får du det viktige grunnlaget du treng for å bli ein god dansar.

Som instruktør er du førebilete, gruppeleiar og formidlar av kunnskap. Ein kan lære å danse på mange ulike måtar, og kanskje er nettopp det heile poenget! 
 

Grunnleggande instruktørkurs, folkedans

Vil du arrangere eit kurs der du bur? Ta kontakt med NU-kontoret i dag! 

Les studieplanen for kurset her.

Målet med kurset: Få eit innblikk i instruktørrolla og eit felles fagleg grunnlag for vidare instruktøropplæring i NU.
Forkunnskap: Deltakarane bør kunne danse nokre av dei vanlegaste runddansane som til dømes reinlender, polka og vals.

Instruktørkurs, folkedans

Instruktørkurs modul 1 og 2 er i hovudsak praktiske dansekurs med noko gruppearbeid og teori. Kursa blir arrangert vår og haust i regi av Noregs Ungdomslag, sentralt. Ein kan ta modulane i kva rekkjefølgje ein ønskjer.

Mål: Deltakarane skal bli gode danseførebilete, kjent med grunnreglar og prinsipp for formidling og læring, samt kunne løyse teoretiske og praktiske oppgåver knytt til det å leie ei gruppe. 
Forkunnskap: Grunnleggande instruktørkurs, folkedans eller tilsvarande. Er du i tvil om du har nok forkunnskap - kontakt NU-kontoret.


Modul 1

Dette kurset vil ha instruktørrolla som hovudfokus. Målet er at deltakarane skal få kunnskap om mellom anna gruppeleiing, læring, formidling og dans/bevegelse.

Les studieplanen for kurset her. 

NU arrangerer modul 1 - kurs om våren så framt vi har nok påmelde. 
Neste kurs blir 23. - 25. mars. Dette kan du lese meir om her. 


Modul 2

Dette kurset vil ha dansaren i hovudfokus. Målet er at deltakarane skal bli gode danseførebilete og medvitne om eigen dansestil og teknikk.

Les studieplanen for kurset her.

NU arrangerer modul 2 - kurs om hausten så framt vi har nok påmelde.

Fordjupingsarenaen i NU

Ein viktig arenae for vidare læring, utvikling og spesialisering. Fordjupingskurs vil du finne på fagseminar, instruktørsamlingar og regionale storkurs og helgekurs. Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign