Image

Landstad og Lindeman på UNESCO si liste over dokumentarv

Norsk visearkiv melder i sitt nyhendebrev: 

Den norske UNESCO-kommisjonen har tatt Lindemans opptegnelser fra Valdres, Gudbandsdalen og Meldalen i 1848 og de opprinnelige delene av Norsk folkeminnesamling inn på lista over Norges dokumentarv. Fra Norsk folkeminnesamling innebærer det manuskripter etter Peder Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe, Moltke Moe, Sophus Bugge og MagnusBrostrup Landstad, oppskrevet fra ca. 1830 til ca. 1904. I tillegg til eventyr og sagn inneholder dokumentene middelalderballader og andre viser og stev. Samlingen representerer en svært viktig dokumentasjon av muntlig norsk folkekultur og har vært med på å forme det som i dag oppfattes som nasjonalkultur. Lindeman ansees for å være viktig for selve definisjonen av norsk folkemusikk og hva den skulle komme til å stå for de følgende 150 år. 


Les mer 
her og her
Se lista over Norges dokumentarv her


tekst og bilete: Norsk visearkiv
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign