Image

Støtteordningar og søknader

Bilete av KleivelandDette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar innan støtteordningar til frivillig kulturarbeid. Retningslinjene og storleiken på støtta kan variere frå år til år.

Informasjonen her omhandlar støtteordningar i 2007. Som kurslærar er du nøydd til å oppdatere deg rundt nye reglar, og rundt kva støtteordningar som har falle bort eller kome til.

Kursemnet er delt i to delemne:

  • Støtteordningar
  • Den gode søknaden


Oppdatert informasjon om støtteordningar og søknader finn du m.a. på www.ungdomslag.no, www.ungnett.org, www.tilskudd.no og www.legathandboken.no.

Last ned: presentasjon (.pdf)


Last ned: teori (.doc)


Ta kontakt for å få dokumenta i andre format.
 


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign