Image

Langtidsplan for perioden 2014-2018

Visjon for Noregs Ungdomslag:
Levande lokalkultur

Hovudmål for perioden 2014-2018:
Sikre Noregs Ungdomslag sin posisjon som ein organisasjon for lokalkultur og levande lokalmiljø.

Strategiar for å nå målet:

  • Styrke den lokale aktiviteten
  • Styrke nettverket mellom ungdomslaga på lokalt, regionalt, nasjonalt og nordisk nivå
  • Auke opplæringsaktiviteten
  • Styrke demokratiarenaene
  • Sikre ungdomslaga som formidlarar av immateriell kulturarv

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign