Image

Sakliste og sakspapir til landsmøtet

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 20. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet:
(Du kan klikke på dei ulike sakstitlane for å laste ned pdf-dokument med sakspapir til kvar enkelt sak).

Sakliste

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Årsmelding 2014 (saksutgreiing)

Sak 3 Rekneskap 2014 (saksutgreiing)

Sak 4 Framtida for Norsk amatørteaterfestival 

Sak 5 Framtida for Folkedansfestivalen

Sak 6 Medlems- og lagskontingent 2016-2017

Sak 7 Fråsegner 

Sak 8 Val


Du kan også laste ei samlefil med alle saksutgreiingane.

Last ned dokumentet med Årsmelding og rekneskap for 2014.
(nytt dokument lagt til 25.mars)

Laga kan også kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen.


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign