Image

Program for landsmøtehelga

Her finn du timeplan og seminarprogram for landsmøtehelga

   
Fredag 17. april
Kl. 14.00 Parallellseminar (krev påmelding)
  Ungdomshusseminar
  Ny som tillitsvalt
  Minikurs i folkedans
  Minikurs i improteater
Kl. 17.00 Seminara blir avslutta. 
Kl. 20.00 "Sweeney Todd" på Det Norske Teatret (krev førehandstinging)
Kl. 20.30 "Tokso" på Riksscenen (krev førehandstinging)
   
Laurdag 18. april
Kl. 09.00 Parallellseminar (krev påmelding)
  Ny på landsmøtet
  Korleis drive påverknadsarbeid mot kommunen/fylkeskommunen
  Hypersys
  Framtidsdiskujon om NU sine aktivitetar
Kl.12.00 Lunsj
Kl 13.00 Landsmøtet opnar
  Leiartale og generaldebatt
  Sak 1 Konstituering
  Sak 2 Årsmeldign 2014
  Sak 3 Rekneskap 2014
  Sak 4 Framtida for Norsk Amatørteaterfestival
  Sak 5 Framtida for Folkedansfestivalen
  Sak 7 Fråsegner (innleiingar)
Kl. 18.00 Møtet blir avslutta 1. dag.
Kl. 20.00 Landsmøtemiddag
Kl. 21.30 Folkemusikkonsert
   
Søndag 19. april 
Kl. 09.00 Landsmøtet opnar
  Sak 6 Medlems- og lagskontingent
  Sak 7 Fråsegner (vedtak)
Kl. 10.30 Kaffipause og utsjekk frå romma:
Kl. 11.00 Sak 8 Val
  Avslutning av møtet
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 13.30 Vel heim

 

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign