Image

Endre Kleiveland attvalt som leiar

Image
Styret er no samansett slik (fv) :
Håvard Ims (Inntrøndelag Ungdomslag)
Tone Mjelde (Hordaland Ungdomslag)
Ingeborg Hollekim Bringslid (Hordaland Ungdomslag - 1.vara)
Marit Nerås Krogsæter (Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag.) - organisatorisk nestleiar
Morten Nilsen (Nordland Ungdomsfylking)
Endre Kleiveland (leiar)
Rita Strandbakke (Oppland Ungdomslag)
Fredric Nygård (Eidsiva Fylkeslag) - 2. vara

(Kine Reiersen (Oppland Ungdomslag) - politisk nestleiar, Rita Strandbakke (Oppland Ungdomslag) og Marie Nicolaisen (Bygdelagssamskipnaden - 3.vara)var ikkje stilstades når biletet vart tatt)

Image

Tone Mjelde er ny i styret. Ho er 25 år, og frå Osterøy i Hordaland. Tone kjem frå Mjeldalen ungdomslag, og har vore særleg aktivt der i teatermiljøet i dette laget. Ho har hatt fleire verv i organisasjonen. For tida tek ho barnevernspedagog utdanninga i Sogndal, og er i tillegg ein aktiv samfunnsdebattant og skriv ofte i lokalavisa.
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign