Image

"Erfaringsutveksling og kurs i Det gode Styrearbeidet"

Til alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har besluttet å øke innsatsen for opplæring innen styrearbeid, og inviterer dermed i samarbeid med Kulturdepartementet styremedlemmer fra frivilligheten til Styredag: Erfaringsutveksling og kurs i "Det Gode Styrearbeidet".

Frivillighet Norge dekker deltakelse for inntil tre styremedlemmer per medlemsorganisasjon, men konferansen er åpen for alle styremedlemmer. Se mer informasjon om program og påmelding i den vedlagte invitasjonen eller våre nettsider. Påmeldingsfristen er 30. april.

Tid: Lørdag 6. juni kl. 10-17

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

Konferansen vil ha fokus på

· Hva vil det si å være styremedlem i en frivillig organisasjon?
· Konflikter i frivillige organisasjoner – hvordan kan vi best håndtere dem?
· Kan uenigheter og konflikter også være produktive i en organisasjon?
· Styrearbeid i organisasjoner som forvalter støtteordninger på vegne av det offentlige eller løser oppgaver i samarbeid, eller på vegne av det offentlige.
· Hvordan kan vi best sikre og forvalte organisasjonens frihet og uavhengighet?
· Introduksjon til GATE – rammeverk for godt styresett i bistandsorganisasjoner.
· Har vi som styre kontroll på de riktige sakene?
· Styrets samspill med medlemsdemokratiet. 

Medlemmer av lokallagsstyrer i våre medlemsorganisasjoner kan også delta på styredagen 6. juni. Hvert lokallagsstyremedlem må betale en deltakeravgift på 600 kr.

PDF av invitasjonen


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign