Image

"Erfaringsutveksling og kurs i Det gode Styrearbeidet"

Til alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har besluttet å øke innsatsen for opplæring innen styrearbeid, og inviterer dermed i samarbeid med Kulturdepartementet styremedlemmer fra frivilligheten til Styredag: Erfaringsutveksling og kurs i "Det Gode Styrearbeidet".

Frivillighet Norge dekker deltakelse for inntil tre styremedlemmer per medlemsorganisasjon, men konferansen er åpen for alle styremedlemmer. Se mer informasjon om program og påmelding i den vedlagte invitasjonen eller våre nettsider. Påmeldingsfristen er 30. april.

Tid: Lørdag 6. juni kl. 10-17

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo

Konferansen vil ha fokus på

· Hva vil det si å være styremedlem i en frivillig organisasjon?
· Konflikter i frivillige organisasjoner – hvordan kan vi best håndtere dem?
· Kan uenigheter og konflikter også være produktive i en organisasjon?
· Styrearbeid i organisasjoner som forvalter støtteordninger på vegne av det offentlige eller løser oppgaver i samarbeid, eller på vegne av det offentlige.
· Hvordan kan vi best sikre og forvalte organisasjonens frihet og uavhengighet?
· Introduksjon til GATE – rammeverk for godt styresett i bistandsorganisasjoner.
· Har vi som styre kontroll på de riktige sakene?
· Styrets samspill med medlemsdemokratiet. 

Medlemmer av lokallagsstyrer i våre medlemsorganisasjoner kan også delta på styredagen 6. juni. Hvert lokallagsstyremedlem må betale en deltakeravgift på 600 kr.

PDF av invitasjonen


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign