Image

Eit steg nærare

Positivt påverknadsarbeid frå Handverksskolen, Norsk kulturarv, Virke, Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon med fleire hjalp. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har no kome med si innstilling til endring i friskulelova (Prop.84-privatskolelov). Komiteen ber regjeringa kome med forslag til løysning på situasjonen for dei verneverdige faga.


Dette er eit utdrag fra innstillinga:

Verneverdige håndverksfag
Komiteen viser til at det i dag er svært få offentlige skoler som tilbyr utdanning i verneverdige fag. Elever som ønsker utdanning i disse fagene kan i liten grad velge et offentlig tilbud. Samtidig er det et stort behov for den kompetansen og kunnskapen som disse fagene representerer. Det påhviler også Norge en forpliktelse til å ivareta denne kunnskapen, blant annet gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Komiteen viser til at voksne elever uten rett til videregående opplæring utgjør en avgjørende viktig elevgruppe for skoler som tilbyr utdanning innen små og verneverdige håndverksfag.
På denne bakgrunn fremmer komiteen følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene.»Les hele innstillingen her.

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign