Image

Er du mellom 18 og 25 år? Dansar eller speler du?

Bli med på Nordring-kurs i Nastola i Finland i påska!


Nordring arrangeras vart tredje år turvis i de nordiska länderna och den här gången är Finland i tur!
Syftet med kursen är att
• möta ungdomar från de andra nordiska länderna och lära känna deras traditioner,
• lära mer om det nordiska samarbetet och om Nordlekrådet och
• få goda råd och tips om hur man jobbar med folkdans i de andra länderna.

Du som deltar i kursen lär de andra ungdomarna om din tradition och ungdomarna från de andra länderna lär dig sin tradition, både vad gäller dans, musik och sång, men också om påsken. Så du som deltar får påverka hurdan kursen blir!

Från varje nordiskt land och självstyrande område får sex ungdomar delta, varav fyra är dansare och två spelmän. Från Finland ges sex medlemmar i Folkdansringen möjlighet att delta, liksom också sex finskspråkiga ungdomar.

Kursen kommer att kosta högst 100€. På Folkdansringens hemsida, www.folkdans.fi, meddelas ifall understöd för kursen fåtts och kurspriset sjunkit. Du kan söka bidrag från t.ex. Sparbanksstiftelsen på din hemort och andra lokala fonder för kursen. Resekostnader till kursplatsen tillkommer. Bl.a. Svenska Kulturfonden ger resebidrag som kan sökas när som helst under året.

Deltagarna samlas på Flygfältet i Helsingfors på skärtorsdag 24.3. På annandag påsk, 28.3 ordnas det morgonmål innan alla åker hem. Det ordnas busstransport till flygfältet i Helsingfors.

Ifall du blev intresserad så skicka en ansökan om att få delta i NORDRING med en presentation av dig och motivering till varför just du skulle bli vald att få representera Folkdansringen i NORDRING. Du ska ha varit aktiv på något sätt inom ditt folkdanslag eller distrikt för att ha möjlighet att delta i NORDRING.

Närmare information om kursen fås från Torbjørn Bergwitz Lauen (e-post: torbjornATlauen.no). Se också Facebook-siden til Nordring 2016.


Siste tilmäldingsdag er 15. januar.

Image
 
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign