Image

Teaterundersøkinga 2016

Kulturdepartementet har etterspurt ei kartlegging av behov på amatørteaterfeltet. Teateralliansen, samansett av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Musikkråd og Frilynt Norge har difor laga ei spørjeundersøking som gir teaterlaga ei unik moglegheit til å melde inn kva de treng for å kunne fungera best mogleg som tilbydar av lokal, frivillig kultur. Undersøkinga er ein del av eit større utviklingsarbeid for heile amatørteaterfeltet i Noreg.

Spørjeundersøkinga tek 5-10 minutt. I tillegg til å vera med på eit løft for amatørteaterfeltet, kan du og vinne 10.000,- til ditt lokallag.

SVAR PÅ UNDERSØKINGA HER 


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign