Image

Barn og unge

Barn og unge

Noregs Ungdomslag er ein av dei største barne- og ungdomsorganisasjonane i landet med vel 4 000 unge medlemmar. Vi vil styrke barn og ungdom si reelle makt på alle nivå i organisasjonen og i samfunnet generelt. Ungdomslaga skal vere sosiale møtestader der barn og ungdom blir vist tillit, og får fridom til og ansvar for å forme sine eigne aktivitetar og meiningar. 


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign