Image

Landsrådet

Landsrådet er samansett av leiarane i fylkeslaga, og styremedlemmene i Noregs Ungdomslag har møte- og talerett.

Landsrådet er eit rådgjevande organ for styret, og handsamar og gjev tilrådingar til styret i saker som styret legg fram for det. Landsrådet kan også ta opp eigne saker.


 


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign