26. august

Kurs i langeleik (Stavanger)

29.09.2017

Instruktørkurs songdans og stordans

09.09.2017

Basiskurs i teaterregi

15.09.2017

Landsrådsmøte (Lillehammer)

06.10.2017

SEMINAR OG LEIKFEST (Klækken hotell)

27.06.2017

Sommarleiren