Image

Frifondmidlar til lokal aktivitet for barn og unge

Frifond er ei stønadsordning oppretta av Stortinget for å betre rammevilkåra for kulturarbeid for barn og unge. Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om driftstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget. I tillegg kan ein søkje prosjekttilskot til teateraktivitet for same målgruppe. Søknadsfrist er 1. september.
 

Retningslinene for tildelinga av midlar blir vedtekne av styret i NU for kvart tildelingsår. Lokallaga må difor lese gjennom retningslinjene før ein sender søknad, for å fange opp endringar i høve det foregåande året.

Søknadsskjema og rettningslinjer finn du her


Retningsliner for Frifond 2018

Her finn du nye retningslinjer for 2018, og skjema som skal nyttast ved søknad om midlar.

Les meir»

Tildeling av Frifondmidlar for 2017

Frifondmidlane for 2017 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.645.072 er fordelt på 141 lag, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar.

Les meir»

Tildeling av Frifondmidlar for 2016

Frifondmidlane for 2016 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.618.852 er fordelt på 122 lag, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign