Image

Tildeling av Frifondmidlar for 2017

Frifondmidlane for 2017 er no fordelt mellom lokallaga i Noregs Ungdomslag. Laga fekk tildelt midlar gjennom dei tre ulike tilskotsypar. Godkjende medlemstal for 2016 låg til grunn for tildelinga.

Oppstartstilskot
Lag som hadde færre enn 5 medlemmer under 26 år pr 31.12.2016, og som har søkt om oppstartstilskot, har fått eit tilskot på kr. 4.000 for å starte aktivitetar for barn og ungdom.

Aktivitetstilskot
Lag som hadde teljande medlemmer under 26 år pr 31.12.2016, og som har søkt aktivitetstilskot, har fått tildelt eit grunntilskot på kr. 4.000 samt eit variabelt tilskot som utgjorde kr. 216 per teljande medlem. Dette er eit lågare kronebeløp enn i fjor, men det skuldast at det er fleire lagt som har søkt om midlar i år.

Prosjekttilskot
Lag med teateraktivitet for barn og unge har hatt høve til å søkje om eige prosjekttilskot til denne aktiviteten. Det var sett av kr 200.000 av den totale potten til denne prosjektstøtteordninga, og 44 av laga fekk tildelt slike prosjektmidlar. Pga søknadsmengden er maksimalt tildelt prosjekttilskot kr 4.580 per lag.

Oversyn over tidelte midlar for 2017

Lag

Oppstarts-tilskot

Aktivitets-tilskot

Prosjekt-tilskot

Sum tilskot

 

Lakselv Ungdomslag 

4 000

   

4 000

 

Sum Finnmark

 

 

 

4 000

 

UL Samhold

 

6 592

 

6 592

 

UL Ulabrand 

 

5 512

 

5 512

 

UL Skogsfjordvatn GRL 

 

6 376

 

6 376

 

Sum Troms

 

 

 

18 480

 

BUL Bodø 

 

13 288

 

13 288

 

UL Ørnen

 

7 888

 

7 888

 

Mosjøen UL 

 

15 448

 

15 448

 

Hellfjell Ul 

 

5 512

 

5 512

 

UL Framsteg

 

5 944

 

5 944

 

Tårstad Leikarring

 

6 160

 

6 160

 

Ul Fønix 

 

5 944

4 580

10 524

 

Sum Nordland

 

 

 

64 764

 

Ul Liv 

 

8 536

 

8 536

 

Ul Framtidsvon 

 

8 104

 

8 104

 

Harran Ul 

4 000

 

4 580

8 580

 

Ul Gå På 

 

15 664

 

15 664

 

Laugen Ungdomslag

 

7 672

4 580

12 252

 

Gravvik UL

 

10 696

 

10 696

 

UL Vårglimt 

 

12 640

4 580

17 220

 

Skogn Ungdomslag

 

17 608

4 580

22 188

 

Leksdølen ungdoms- og teaterlag 

 

15 880

4 580

20 460

 

Leirådal Spellag 

 

10 912

4 580

15 492

 

UL Ogna 

 

6 808

4 580

11 388

 

Bagabu Ungdomslag 

 

9 616

4 580

14 196

 

UL Tord Foleson

 

7 240

 

7 240

 

Sum Nord-Trøndelag

 

 

 

172 016

 

Svorkbygda Ungdomslag 

 

8 104

 

8 104

 

Hemne Ul 

 

6 592

 

6 592

 

De Unges Håp

 

5 512

 

5 512

 

BUL i Nidaros

 

23 008

4 580

27 588

 

Rissa Ul 

 

13 936

4 580

18 516

 

Budal Ungdomslag

 

13 288

4 580

17 868

 

Ul Framsteg 

 

7 240

4 580

11 820

 

Røros Folkedanslag 

 

6 592

 

6 592

 

Sum Sør-Trøndelag

 

 

 

102 592

 

Lyngstad UL

 

5 728

4 580

10 308

 

Nordlys Ul 

 

12 424

 

12 424

 

Ålvundfjord Ungdomslag

 

12 856

 

12 856

 

UL Prøven

 

18 040

 

18 040

 

Mjosundet Grendalag

 

9 400

 

9 400

 

UL Utheim

 

9 184

4 580

13 764

 

Møst UL Samhold

 

11 344

4 580

15 924

 

Straumsnes Ul 

 

12 208

4 580

16 788

 

UL Breidablikk 

 

8 752

 

8 752

 

Vågstranda Ul 

 

5 296

 

5 296

 

Vågane Ul 

 

5 944

4 580

10 524

 

Tresfjord Ul 

 

5 728

4 580

10 308

 

UL Frihug

 

14 152

 

14 152

 

Sekken Ungdomslag

 

9 400

 

9 400

 

Eidsvåg Ul 

 

18 904

 

18 904

 

UL Fram, Rogne

 

20 200

4 580

24 780

 

UL Ivar Aasen

 

9 616

 

9 616

 

Sykkylven Frilynde UL

 

6 160

 

6 160

 

Hellesylt Ul 

 

18 256

4 580

22 836

 

Vatne Frilynde UL 

 

10 048

4 580

14 628

 

Tafjord Ul 

 

8 104

 

8 104

 

Bondalen Fril. Ul 

 

9 832

 

9 832

 

Ørsta Ul 

 

14 152

 

14 152

 

Åmdal Ungdomslag

 

10 264

 

10 264

 

Fiskå Frilynde UL

 

13 504

 

13 504

 

Bjørkedal Ul 

 

7 024

4 580

11 604

 

UL Slogen

 

6 376

4 580

10 956

 

Skjåstaddalen Fril. Ul 

 

8 320

 

8 320

 

Ul Fram Åheim

 

10 696

4 580

15 276

 

Austefjord Fril. Ul 

 

8 968

 

8 968

 

Valderøy Frilynde UL

 

6 592

4 580

11 172

 

Sum Møre og Romsdal

 

 

 

387 012

 

Solund Ungdomslag 

 

5 944

 

5 944

 

Fjærland ungdomslag

 

13 288

 

13 288

 

Balestrand Ungdomslag

 

7 888

4 580

12 468

 

Luster Ungdomslag 

 

10 912

 

10 912

 

Lavikdal Ungdomslag

 

6 592

 

6 592

 

Stadlandet Ungdomslag 

 

13 072

 

13 072

 

Hyen Ungdomslag 

 

6 808

 

6 808

 

Haugen Ungdomslag

 

6 160

 

6 160

 

Fjelli Ungdomslag

 

15 232

 

15 232

 

Olden ungdomslag

 

9 400

 

9 400

 

Stryn Ungdomslag 

 

10 264

4 580

14 844

 

Oppstryn Ungdomslag

 

10 696

 

10 696

 

Dale Ungdomslag

 

6 160

 

6 160

 

Eikås Ungdomslag

 

7 672

 

7 672

 

Heimhug Ul 

 

5 944

 

5 944

 

Holmedal Ul 

 

7 888

4 580

12 468

 

Leikanger Ungdomslag

 

17 392

 

17 392

 

Markane Ungdomslag

 

11 560

 

11 560

 

Sum Sogn og Fjordane

 

 

 

186 612

 

Åsane Ungdomslag

 

9 616

 

9 616

 

Bergen UL Ervingen

 

13 936

 

13 936

 

UL Fram, Osterøy

 

6 160

 

6 160

 

Valestrand Ul 

 

22 360

 

22 360

 

Ungdomslaget Framsteg

 

12 208

4 580

16 788

 

Lindås Ungdomslag

 

16 744

4 580

21 324

 

Kløvheim Ul 

 

5 512

 

5 512

 

Mjeldalen Ungdomslag

 

16 744

4 580

21 324

 

Nordbygda Ungdomslag

 

17 392

 

17 392

 

Ul Og Il Stølen 

 

11 128

 

11 128

 

Fotlandsvåg Ul 

4 000

   

4 000

 

Jondal Ungdomslag

 

18 040

4 580

22 620

 

Strandebarm UL 

 

13 720

 

13 720

 

Innstranda UL

 

8 968

 

8 968

 

Bjørgum Ul 

 

13 288

 

13 288

 

Ullensvang Ungdomslag 

 

6 808

 

6 808

 

Skare Ungdomslag 

 

16 528

 

16 528

 

Kysnesstrand Ul 

 

7 240

4 580

11 820

 

Askøy Ungdomslag 

 

13 072

4 580

17 652

 

Sum Hordaland

 

 

 

260 944

 

Vikedal Ungdomslag

 

9 184

4 580

13 764

 

Kvinnesland Frilynde Ul 

 

12 208

 

12 208

 

Ul Skjoldafjord 

 

9 616

4 580

14 196

 

Sandeid Ul 

 

18 040

4 580

22 620

 

Suldal Ul 

 

9 832

 

9 832

 

Sum Rogaland

 

 

 

72 620

 

Bygland Ungdomslag 

 

10 696

 

10 696

 

Fiane Ungdomslag

 

16 096

 

16 096

 

Ungdomslaget Idun

 

13 504

 

13 504

 

Brekka Ul 

 

5 728

 

5 728

 

Rise og Løddesøl UL

 

15 232

 

15 232

 

Nidelv Ungdomslag

 

17 176

 

17 176

 

Sum AustAgder

 

 

 

78 432

 

Søgne Ungdomslag

 

5 728

 

5 728

 

Marnardal UL

 

14 584

 

14 584

 

Ul Lyngdølen 

 

5 728

 

5 728

 

Grindheim Ungdomslag

 

9 184

 

9 184

 

Lindesnes Ungdomslag 

 

7 024

4 580

11 604

 

Kvås Ul 

 

8 752

 

8 752

 

Ul Fram 

 

20 416

 

20 416

 

Ul Kvindølen 

 

8 968

4 580

13 548

 

Framsteg Ungdomslag 

 

10 264

 

10 264

 

Birkenes Ul 

 

12 640

4 580

17 220

 

Sum VestAgder

 

 

 

117 028

 

NDL i Porsgrunn

 

8 104

 

8 104

 

BLR Tusseleiken

 

9 616

 

9 616

 

Bø UL

 

8 536

4 580

13 116

 

Gjerpen fr. Ungdomslag

 

11 992

 

11 992

 

Hjartdal UL

4 000

   

4 000

 

Sum Telemark

 

 

 

46 828

 

BUL i Kongsberg 

 

5 512

 

5 512

 

Ul Hugnad 

 

15 232

 

15 232

 

Nes Ungdomslag

 

5 512

 

5 512

 

Dagali Ul 

 

6 376

 

6 376

 

Foreningen KH Hovtun

 

10 696

4 580

15 276

 

Sum Buskerud

 

 

 

47 908

 

Solabu Ul 

 

5 296

 

5 296

 

Hedalen Ungdomslag

 

11 992

4 580

16 572

 

Lia Ul 

 

6 160

 

6 160

 

UL Verdandi

 

8 536

 

8 536

 

Nordsinni UL

 

6 376

 

6 376

 

Sum Oppland

 

 

 

42 940

 

Leikarringen Frøy 

 

5 728

 

5 728

 

Sum Akershus

 

 

 

5 728

 

Håløyglaget

 

7 024

 

7 024

 

Barnelaget i BLS 

 

9 832

 

9 832

 

Sum Oslo

 

 

 

16 856

 

BUL Sarpsborg

 

11 992

 

11 992

 

Ungdomsringen Austlandet

 

8 320

 

8 320

 

Sum Østfold

 

 

 

20 312

 

 

 

 

 

 

 

Totalt tildelt Frifond

16 000

1 427 552

201 520

1 645 072

 


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign