Image


Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896, og er ein kulturorganisasjon med omlag 14.000 medlemmer i nær 400 lokallag over heile landet. Føremålet til organisasjonen er å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar. 

Landsmøte 2017 er avslutta

Landsmøte vart helde 22. og 23. april i Oslo. Mette Vårdal vart attvaldt som styreleiar, og nytt prinsipprogram vart vedteke.

Publisert: 23.04.2017 | Les meir»

Fjærland Ungdomslag, Bygstad skule og Bergen Ungdomslag Ervingen vinnarar av Kven veit? 2017

Resultata etter siste runde i Kven Veit? senior og junior er no klare, og vinnarlaga er kåra. Her kan du lese heile resultatlista.

Publisert: 22.04.2017 | Les meir»

Ta i bruk Hypersys!

Hypersys 2 er endeleg på plass, som eit nytt og forbetra medlemssystem for lokallaga i Noregs Ungdomslag.

Publisert: 06.04.2017 | Les meir»

Kven veit? Resultat etter andre runde 2017

Resultat etter andre runde er no klar, og det er Bergen Ungdomslag Ervingen lag C og juniorane til Fjærland UL som leier! Les resten av resultatlista her.

Publisert: 03.04.2017 | Les meir»

Da var laget godt å ha – boklansering 21. april

Boka om Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013 skal lanserast på Det Norske Teatret fredag 21. april

Publisert: 29.03.2017 | Les meir»

Sommarleiren 2017

Sommarens mest makelause eventyr går av stabelen frå tysdag 27. juni til søndag 2. juli. Om du er i den heldige målgruppa 13 til 25 år, kan du utfalde deg fem dagar til ende i spektakulære omgjevnader på Fana Folkehøgskule utanfor Bergen.

Publisert: 21.03.2017 | Les meir»

Wilsemedaljen til Tone Eidsvold

Tone Eidsvold (69) har i ei årrekke hatt eit brennande engasjement for folkedans og folkemusikk­tradisjonar i Østfold. Søndag mottok ho Wilse-medaljen.

Publisert: 21.03.2017 | Les meir»

Sakliste og sakspapir til landsmøtet

Etter at fristen til laga for å melde inn saker til møtet gjekk ut 24. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet. Denne finn du her, saman med sakspapir for landsmøtet.

Publisert: 20.03.2017 | Les meir»

Rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag

50% stilling ledig i Sogn og Fjordane som rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag. Stillinga er fast og todelt. Søknadsfrist 25. mars.

Publisert: 10.03.2017 | Les meir»

Kven veit? Resultat etter første runde 2017

Resultat etter første runde er no klar, og Bergen Ungdomslag Ervingen lag C og Vågå Ungdomslag leier! Hos juniorane leiar Fjærland UL med Kyrkjebø UL i hælande. Les resten av resultatlista her.

Publisert: 10.03.2017 | Les meir»

Hypersys 2.0 klart for bruk!

Medlemssystemet vårt har fått ei ansiktsløfting og er er klart for bruk av både medlemmer og tillitsvalte.

Publisert: 03.03.2017 | Les meir»

Møt Siri - prosjektleiar for ”Huset i bygda” i Møre og Romsdal

Organisasjonseigde kulturbygg finst i kvar ein krik og krok av Noreg, men det er først med prosjektet Huset i bygda at ein forsøker å få kartlagt dei og samtidig auke kompetansen til dei som driv. No utvidar prosjektet til sitt tredje fylke.

Publisert: 20.02.2017 | Les meir»

Einar Olav trio spelar til dans på landsmøtet

I samband med landsmøtet vert det kulturkveld med dansefest med Einar Olav Larsen Trio. På dansefesten vert det lagt opp til eit variert danseprogram med både runddans, turdans, bygdedans og songdans.

Publisert: 07.02.2017 | Les meir»

Kronikk: Folket, eliten og det som eigentleg tel

Styreleiar Mette Vårdal skriv om politikarane som kappast om å vere folkelege, Donald Trump og om demokratiet som byggjast nedanfrå.

Publisert: 06.02.2017 | Les meir»

Innkalling til landsmøtet 2017

Lokallaga og fylkeslaga i Noregs Ungdomslag blir med dette kalla inn til landsmøte, laurdag 22.- søndag 23. april.

Publisert: 25.01.2017 | Les meir»

Påmelding: Barnlek på Færøyane

Barnlek 2017 vert arrangert på vakre Færøyane i sommar og er noko som alle unge dansarar burde få oppleva.

Publisert: 24.01.2017 | Les meir»

Jasså, du er frilyndt?

Noregs Ungdomslag er og har alltid vore heil sentral i den frilyndte ungdomsrørsla som oppstod på slutten av 1800-talet. Men kva er det å være frilyndt? Kvifor starta ei slik rørsle, og kva betyr det i dag?

Publisert: 20.01.2017 | Les meir»

Grunnleggande instruktørkurs i Bergen 27.-29. januar

I samarbeid med Bergen ungdomslag Ervingen arrangerer me grunnleggande instruktørkurs i Bergen siste helga i januar. Same helga er det dans-og spelemaraton og samdansøving til barnestemna, så alt er duka for ei fin og mangfaldig dansehelg i Bergen!

Publisert: 06.01.2017 | Les meir»

Kven veit? 2017

Det skipast til ein ny runde av kunnskapstevliga Kven veit?. I 2017 er temaet Frilynd. Bli med og bryne deg mot NU sine skarpaste skallar! Påmeldingsfrist 12. januar.

Publisert: 04.01.2017 | Les meir»

Extrastiftelsen søknadsfrist 1. mars!

Gjennom medlemsskapet i NU har også lokalaga tilgang på ein del tilskotsordningar, for å støtte andre delar av aktiviteten i laget. Eit døme på dette er Extrastiftelsen:

Publisert: 04.01.2017 | Les meir»

Storkurs 3.-5. februar i Vest-Agder

Fylkeslaga i Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland og Telemark innber til storkurs på Rosfjord strandhotell, Lyngdal.

Publisert: 04.01.2017 | Les meir»

Fråsegn: Eige museumsbygg for skogfinnane

Noregs Ungdomslag stør kravet om at det blir etablert eit eige museumsbygg for skogfinnane no.

Publisert: 06.12.2016 | Les meir»

Nye reglar for kursstønad til teaterkurs

Grunna stor auke i antal kurs innan fagområdet teater har styret i Sudieforbundet kultur og tradisjon vedteke ei øvre grense for antal teaterkurs per produksjon.

Publisert: 29.11.2016 | Les meir»

Tildeling av Frifondmidlar for 2016

Frifondmidlane for 2016 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.618.852 er fordelt på 122 lag, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar.

Publisert: 17.11.2016 | Les meir»

Lær folkedans med Folkepedia

Folkepedia er ei nettside med korte opplæringsfilmar der barn og unge viser korleis ulike folkedansar skal dansast. Det er Noregs Ungdomslag som står bak prosjektet som blei lansert i november

Publisert: 03.11.2016 | Les meir»

Stillingsutlysning: Prosjektleiar, Huset i Bygda - Møre og Romsdal

Noregs Ungdomslag har fått tilskot frå fylkeskommunen til eit treårig prosjekt i Møre og Romsdal. Målet er å kartlegge og styrke dei organisasjonseigde forsamlingshusa og gjere dei til framtidsretta møteplassar for kultur og bulyst.

Publisert: 24.10.2016 | Les meir»

Instruktørkurs 17.-19. februar i Oslo

Helga 17.-19. februar er det duka for instruktørkurs i Oslo i samarbeid med Leikarringen i BUL Oslo. Kurset har fokus på runddansrytmar.

Publisert: 20.10.2016 | Les meir»

Kultur, frivilligheit og statsbudsjett

Kulturministeren legg fram eit budsjett der hovudmålsettinga er å styrke kulturnæringa. Inga dårlig satsing det, men om ein ikkje ser kulturlivet som ein heilskap, vil det bli vanskeleg for statsråden å nå målet.

Publisert: 07.10.2016 | Les meir»

Førehandspåmelding: Barnlek på Færøyane

Barnlek 2017 vert arrangert på vakre Færøyane neste sommar og er noko som alle unge dansarar burde få oppleva. Sidan Noreg har ei kvote på 100 deltakarar til Barnlek så ser me eit behov for å kunna kartlegga kor mange som kan tenkja seg å reisa slik at me

Publisert: 29.09.2016 | Les meir»

Stengt kontor 27. og 28. september

Kontoret er stengt tysdag og onsdag denne veka pga personalsamling.

Publisert: 27.09.2016 | Les meir»

Program og påmelding Landsrådsmøtet

Landsrådsmøtet 2016 for fylkeslaga i NU blir halde i Trondheim 22. og 23. oktober.

Publisert: 19.09.2016 | Les meir»

Kulturalliansen er stifta!

Måndag 5. september 2016 blei Kulturalliansen stifta av 30 organisasjonar. Ei arbeidsgruppe har i løpet av eit års tid utgreidd grunnlaget for ei ny samanslutning for det frivillige kulturfeltet. Målet er å skape større innflytelse i kulturpolitikken.

Publisert: 05.09.2016 | Les meir»

Ny kulturrådgjevar!

Ønsk den nye kulturrådgjevaren Inger Johanne Ruset velkomen! Ho vil ha eit særleg ansvar for å koordinere NU sitt faglege arbeid med scene, hus og ungdom.

Publisert: 02.09.2016 | Les meir»

Nytt sentralt arrangement?

Styret har sett ned eit utval som skal vurdere og utgreie moglegheitene for å etablere eit nytt sentralt arrangement som samlar dei ulike fagfelta i organisasjonen. I samband med dette vil utvalet gjerne stille NU-medlemane eit par spørsmål.

Publisert: 31.08.2016 | Les meir»

Dramas blir ny

Dramas skal i løpet av 2016/2017 gjennom ei digital fornying og vidareutvikling. Les meir om utviklingsprosjektet og sei ifrå kva du syns er viktig.

Publisert: 31.08.2016 | Les meir»

Teaterundersøkinga 2016

Kulturdepartementet har etterspurt ei kartlegging av behov på amatørteaterfeltet. Spørjeundersøkinga tek 5-10 minutt. I tillegg til å vera med på eit løft for amatørteaterfeltet, kan du med å svare på undersøkinga og vinna 10.000,- til ditt lokallag.

Publisert: 24.08.2016 | Les meir»

Broderi: Importvare, kulturarv eller begge delar?

Fagdagane i bunad og folkedrakt stad på Fagernes 29. og 30. august.. I år er det overordna temaet Broderi: Importvare, kulturarv eller begge delar?

Publisert: 23.08.2016 | Les meir»

Landsrådsmøte 22.-23. oktober

år er det 120 år sidan Noregs Ungdomslag vart skipa, og dette blir markert med at landsrådsmøtet blir lagt til Trondheim, med Sør-Trøndelag Ungdomslag som vertskaps-lag.

Publisert: 18.08.2016 | Les meir»

Folkedans og storpolitikk

Leiar Mette Vårdal er gjesteskribent i Nationen og skriv om å fylle 120 år, tradisjonar i stadig endring og å halde fram det gode arbeidet.

Publisert: 20.07.2016 | Les meir»

Kulturminnedagene 2016

Kulturminnedagane markerast 10. – 18. september og er ein del av det europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days). I år er det kompetanse og kunnskap i kulturvernet som er tema.

Publisert: 28.06.2016 | Les meir»

Grunnleggande barneinstruktørkurs i Tromsø 9.-11. september 2016

I samarbeid med BUL Tromsø arrangerer Noregs Ungdomslag grunnleggande barneinstruktørkurs i Tromsø i september.

Publisert: 21.06.2016 | Les meir»

Scenerom- kurs i regi og teaterproduksjon

Er du aktiv i eit amatørteaterlag? Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Hausten 2016 startar vår nye kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp.

Publisert: 08.06.2016 | Les meir»

Sommarleiren 2016 er avlyst

Sommarleiren er ei viktig satsing i Noregs Ungdomslag. Målet er at dette skal vere ein attraktiv møtestad for alle ungdomslagsmedlemmer i aldersgruppa 13-25 år, og NU arbeider gjennom heile året med utvikling av leiren.

Publisert: 07.06.2016 | Les meir»

Ole Vig-prisen 2016

Kva er det Odd Nordstoga, Herbjørg Kråkevik, Maria Parr og Helene Storstrøm Auset har til felles? Dei har alle gjort ein meir enn vanleg god innsats innan folkeopplysningsarbeid, kunst eller kulturarbeid og fått tildelt Ole Vig-prisen for arbeidet sitt.

Publisert: 07.06.2016 | Les meir»

Teater HotPot

Alle treng vi til ulike tider gjennom livet å bli rekna med og å vere nyttige i eit fellesskap. Det frivillige feltet har mykje å bidra med i arbeidet med å inkludere, integrere og motarbeide utanforskap. Her er historia om dei ferske NU-medlemmane Te

Publisert: 26.05.2016 | Les meir»

Broderi: Importvare eller kulturarv?

Noregs Ungdomslag sammen med Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon, Institutt for bunad og folkedrakt og Norsk folkedraktforum inviterer til "Fagdagane i bunad og folkedrakt" med broderi som tema.

Publisert: 20.05.2016 | Les meir»

Mangfald og integrering i lokallaga

Styret i Noregs Ungdomslag bestemte i januar å sette ned ei ressursgruppe som skal bidra til mangfald og integrering i lokallaga våre, dette etter initativ frå Sannidal Ungdomslag som har erfaring med å inkludere flyktningar i sitt ungdomslag.

Publisert: 10.05.2016 | Les meir»

Påminning: E-post frå NU Kulturformidling

Før påske sendte NU Kulturformidling ut ein e-post til alle lag i NU. Ein god del har svara, men det er framleis mange som ikkje har gjeve lyd frå seg. Her kjem difor ei oppmoding om å lese e-posten, og returnere svar på spørsmåla.

Publisert: 09.05.2016 | Les meir»

Fjelli UL og Bergen Ungdomslag Ervingen vinnarar av Kven veit? 2016

Resultata etter siste runde i Kven Veit? senior og junior er no klare, og vinnarlaga er kåra. Her kan du lese heile resultatlista.

Publisert: 29.04.2016 | Les meir»

Nyvald leiar trur på ny vår for Noregs Ungdomslag

Trass i at Noregs Ungdomslag dreg på åra, har organisasjonen greidd å endra seg og er i dag ein svært viktig brikke i det frivillige arbeidet i Noreg, meiner nyvald leiar Mette Vårdal (43).

Publisert: 26.04.2016 | Les meir»

 Image
Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign