Image

Ta 3-årig bachelor i Dansevitenskap med fordypning i folkedans

Tekst: Rff-sentret/Dansevitskap 

Et liv med dansen?
 
Ta 3-årig bachelor i Dansevitenskap med fordypning i folkedans
 
•       Det er rift om gode utøvere
•       Det mangler pedagoger
•       Det mangler folk i forskning og høyere utdanning
•       Få innpass i skole og kulturskole
•       Få heltidsjobb i skoleverket, i kulturlivet eller i høyere utdanning
 
Praksis og kunnskap hånd i hånd
 
Sentralt i Bachelorløpet er ei fordypning i den norske tradisjonsdansen hvor fokus på folkelig danseteknikk vil gå hånd i hånd med dansehistoriske, bevegelsesanalytiske, estetiske, dansemusikalske og metodiske innfallsvinkler, kritisk refleksjon og kildekritikk.
Hoveddansarbeid og feltarbeid står sentralt.
En vil også studere dans i vid forstand hvor den europeiske scenedansen, selskapsdansen og tradisjonsdansen, sammen med ulike eksempler fra verdensdansen og populærdansen blir sett på med antropologisk, etnokoreologisk, historisk og estetisk tilnærming.
 
Etter fullført bachelor kan en gå videre på Nordisk MA i dansevitenskap, eller Choreomundus
- International master in Dance Knowledge, Practice and Heritage.
 
Søknadsfrist 15.april gjennom Samordna opptak.

Last ned flyer. 
 
For mer info
http://www.ntnu.no/studier/bdans
dansevitskap@hf.ntnu.no
Tlf 73 59 64 93 (Studiekonsulent Lill Hege Pedersen)

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign