Image

Metoder og leikar

Bilete frå leikUnder dette emnet har vi presentert ein del metodar som du kan ta i bruk som kurslærar, og ein del leikar for å skape energi i gruppa eller som kan brukast når deltakarane skal bli kjent med kvarandre og kurslæraren.

I forslaga til oppgåver under kursemna er det vist til metodane. Desse kan vere med å aktivisere deltakarane, og kan vere ein måte å unngå for mykje einetale frå kurslæraren. Å lære ved å gjere bør vere eit viktig mål med kurset eller samlinga. Ved å ta i bruk metodane blir deltakarane meir aktive.

Last ned: teori (.word)


Ta kontakt for å få dokumenta i andre format.

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign