Image

Engasjement og rekruttering

Bilete av engasjert ungdomDet er eit viktig mål for ungdomslaga å gje god opplæring i demokratiske prosessar og å dyrke fram medlemer som engasjerer seg i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Sameleis er det ei sentral utfordring for ungdomslaga og andre frivillige lag og organisasjonar å rekruttere deltakarar til aktiviteten og medlemer til laga.

Dette emnet tar for seg desse to viktige utfordringane. Målet med kurstemaet er å la deltakarane lære av kvarandre og få nye idear. Det er viktig at kurslæraren er tydeleg på kva som skaper engasjement og kva som drep engasjement. Bruk samtale, presenter dine tankar og jobb med praktiske oppgåver i grupper.

Temaet er delt i to delemne:

  • Engasjement
  • RekrutteringLast ned: presentasjon (.pdf)

Last ned: teori (.doc)

Ta kontakt for å få dokumenta i andre format.


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign