Image

Søk pengar hos Rådet for folkemusikk og folkedans. Søknadsfrist 1.april

Rådet for folkemusikk og folkedans ble opprettet av Norsk kulturråd i 1972 for å samordne innsatsen på folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge. Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans søker hvert år Kulturdepartementet om aktivitetsmidler for å støtte ulike formål innenfor norsk folkemusikk og folkedans.

For 2014 har Rådet tre ulike støtteordninger:


  • Prosjektmidler (kr. 10.000-50.000): Til feltarbeid, faglig bearbeidelse av innsamlet materiale, publisering, utviklingsarbeid, opplæring, arbeidsstipend m.m.
  • Store prosjektmidler (kr. 50-100.000): I 2015 skal de store prosjektmidlene brukes som stimuleringsmidler til samarbeidsprosjekt mellom kulturskole og frivillige organisasjoner.
  • Små og raske midler (maks. kr. 10.000): Til kurs, andre opplæringstiltak, seminarer, feltarbeid, publisering m.m.

Merk at det er kun størrelsen på søknadsbeløp som skiller de ulike støtteordningene.

Søknadsfrist for prosjektmidler og større prosjektmidler er 1. april og 1.oktober. Søknader om små og raske midler vil bli behandlet fortløpende.

Les meir på heimesida til Rådet for folkemusikk og folkedans. 

Lenke til søknadsskjema

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign