Image

Om norsk folkedansKva er norsk folkedans?

Forskarane deler den norske folkedansen i seks hovudgreiner: Bygdedans, runddans (gamaldans), turdans, songdans, songleik og 1900-talsdans. Noregs Ungdomslag arbeider som den einaste organisasjonen i landet fagleg og politisk med alle desse.

Les meir»

Historia om norsk folkedans

I denne vesle artikkelen vil du få ei kort og enkel innføring i den norske folkedansens historie, med vekt på pardansane. Du vil og få vite korleis det er vanleg å dele inn folkedansen, og kjenneteikna ved kvar dansetype. Til slutt i artikkelen vil du få

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign