Image


Kvifor skal teater/revygruppa vere medlem i Noregs Ungdomslag?

Om de driv med revy, amatørteater, musikalar, impro eller anna sceneverksemd, lurar de kanskje på kva nytte de kan ha av å vere medlem i NU. Her gjer me nokre av svara:

Les meir»

Litt om rettar, speleløyve og kostnadar

Må me søkje om speleløyve? Kven har rettar til manus? Korleis søker ein om rettar? Kva kostar det å setje opp eit stykke? m.m.

Les meir»

Dramas: manusarkiv og speleløyve

Dramas er eit serviceorgan for amatørteatergrupper og kulturskular i Noreg. Dei låner ut lesemanus og bistår med å søke om speleløyve.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign