Image


Saksliste og sakspapir til landsmøtet

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 26. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet. Denne finn du her, saman med sakspapir for landsmøtet..

Les meir»

Ungdomssamling fredag kveld

Alle ungdomar som deltek på landsmøtet blir invitert til ei eiga ungdomssamling fredag kveld. Samlinga inneheld både fagleg og sosialt program, og blir runda av med felles middag på Peppes.

Les meir»

Seminarprogram fredag og laurdag

Ønskjer du å lære meir om medlemssystemet Hypersys 2.0 eller om søknadsskriving? Er du meir interessert i å diskutere songdansen i NU eller fråsegner som skal handsamast på landsmøtet? Fredag og laurdag kan du velje blant fleire seminar.

Les meir»

Samla program for landsmøtehelga

I tillegg til det formelle møtet er det lagt opp til eit kulturelt og sosialt program for helga. Her kan du finne samla program for helga.

Les meir»

Landsmøteavgift og overnatting

Landsmøteavgifta er kr 2.000 per person. Denne dekker seminar, lunsj laurdag og søndag samt middag og dansefest laurdag kveld. Kostnader til overnatting kjem i tillegg.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign